گردونه ی Institution iranian
Institution (پست)

انواع رتبه بندي ( گريد ) رشته هاي پيمانكاري توسط آرش ميرحسيني موسسه حقوقي عدالت آفرين ايرانيان

#رتبه#بندي بیشتر ..
Institution (پست)

آرش ميرحسيني مديرعامل موسسه حقوقي عدالت آفرين ايرانيان

Institution (خبر)

اكتيو يكي از برندهاي برتر كشور انتخاب شد

اکتیو یکی از یکصد برند برتر ملی در سال 94 کنگره ملی یکصد برند برتر ملی و نخبگان کارآفرین ایران در تاریخ 20 اسفند ماه سال 94 در سالن همایش های بین المللی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با حضور برندهای برگزیده ملی برگزار گردید . برند اکتیو با حضور در گزینش اولیه و به نمایندگی آقای مبیشتر ...
Institution (خبر)

دراژه يكي از يكصد برند برتر ملي

صنايع مواد غذايي دراژه يكي از يكصد برند برتر ملي در سال 1394 در بيستم اسفندماه 1394 در كنگره تجليل از يكصد برند برتر و نخبگان كارآفرينان كه در سالن همايشهاي صداو سيماي ايران برگزار گرديد يكي از منتخبين برندهاي برتر انتخاب و تنديس همايش را دريافت نمود . شعار دراژه نسل جدید طعم ابیشتر ...
Institution (خبر)

پيام دكتر مصدري

پیام جناب دکتر مصدری ریاست محترم گروه متخصصین ایران گروه متخصصین ایران با استعانت از بارگاه احدیت و تکیه بر پتانسیل های بالقوه و باالفعل جامعه متخصصین کشور، امسال نیز همچون سنوات گذشته، ضمن ایجاد تعامل بیشتر و نزدیکتر با این قشر فرهیخته و با تشدید همت و توان خویش در جهت احصبیشتر ...
Institution (خبر)

موسسه حقوقي عدالت آفرين ايرانيان يكي از يكصد برند

انتخاب موسسه حقوقي عدالت آفرين ايرانيان به مديرعاملي آقاي آرش ميرحسيني بعنوان يكي از يكصد برتر ملي و نخبگان كارآفرين ايران . در همايش كنگره انتخاب و تجليل از يكصد برند برتر ؛ موسسه حقوقي عدالت آفرين ايرانيان بعنوان يكي از يكصد برند برتر ملي در سال 1394 انتخاب شد . اين همايش بیشتر ...
Institution (خبر)

بيستم اسفندماه 94 كنگره تجليل از برندهاي برتر كشور

برگزاري همايش تجليل از نخبگان كارآفرين . >>>>>> طبق سنوات گذشته همايش تجليل از يكصد نخبه كارآفرين و برند برتر در 20 اسفندماه 94 در سالن همايش هاي بين المللي صداو سيما برگزار و از آنان تقدير بعمل آمد . موسسه حقوقي عدالت آفرين ايرانيان پس از انجام مراحل گزينش به مديريت آقاي آرش ميرحسبیشتر ...
Institution (خبر)

آقاي آرش ميرحسيني مديرعامل موسسه حقوقي عدالت آفرين

تجليل از نخبگان كارآفرين طبق سنوات گذشته همايش تجليل از يكصد نخبگان كارآفرين و برند برتر در بيستم اسفندماه 94 در سالن همايش هاي بين المللي صداو سيما برگزار و از آنان تقدير بعمل آمد . موسسه حقوقي عدالت آفرين ايرانيان پس از انجام مراحل گزينش به مديريت آقاي آرش ميرحسيني توانست دربیشتر ...

 |